Kadir Gecesi

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, yücelik, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak anılır.

Kur’ân-ı Kerîm’de aynı adı taşıyan 97. sûrede sözü edilen bu gecenin, bin aydan daha hayrlı olduğu belirtilir.

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadîs-i şerîfte, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir. ( el-Muvatta’, “İtikâf”, 6)

Bir hadîs-i şerîfte; inanarak ve mükâfâtını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. (Buhârî, “Fazl-u Leyleti’l-Kadr”; Müslim, “Salatü’l-Müsâfirîn” 175-176)

Bir başka hadîs-i şerîfte Resûl-i Ekrem (sav)’in Kadir gecesinde; “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir. (Tirmîzî, “Da’avât”, 84; İbn Mâce, “Du’a’”, 5)

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)
“Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü’l-Kadr, 2)
“Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.“ (Buhârî, Îmân 25, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü’l-kadr 1; Müslim, Müsâfirîn 173-176)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. Doğrusu biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesini(n fazîletini) sen nereden bileceksin?

3. (O) Kadir gecesi, (içinde Kadir gecesi olmayan) bin aydan daha hayırlıdır.

4. Melekler ve Rûh, onda Rablerinin izniyle (gelecek yıla kadar olacak hikmetli) her iş için iner de iner.

5. O (gece), tanyeri ağarıncaya kadar, (ibadet ehline) bir selam (rahmet ve esenlik)tir.