Sen değişirsen, dünya değişir. | İtikaf Nedir?
Mübarek üç aylar başladı. Ramazan ayının son 10 günü itikafa girilir. itikaf nedir? itikafın şartları, uygulanışı, öneriler ve tavsiyeleri sahih kaynaklardan sizler için derledik. itikaf camileri itikafın detayları, itikafa nasıl girilir. itikaf cami listesi.
itikaf nedir, itikafa nasıl girilir, itikafa ne zaman girilir, itikafın şartları, itikaf ile ilgili hadis ve ayetler, itikafın detayları, itikaf kaç gündür, itikafa kaç gün girilir, kadir gecesi, ramazan ayı, kadir gecesinde itikaf, itikaf camileri, hangi camilerde itikafa girilir.
15593
page-template-default,page,page-id-15593,page-child,parent-pageid-15253,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

İtikaf Nedir?

        İtikâfın amacı; dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kalması, daha fazla ibadet yaparak, dua ederek günahlarının bağışlanmasını umması ve Allah’a daha çok yaklaşmasıdır.

        İslami literatürde itikâf, “bir mescidde Allah’ın rızasını kazanma niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek” demektir. Hadis kaynakları Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretten sonra her yıl ramazanın son on gününde itikâfa çekildiğini, hanımlarının da genelde Rasûl-i Ekrem’le birlikte itikâf yaptığını nakleder (Sahin-i Buhârî, “İtikâf” Sahih-i Müslim, 3; Tirmizî, “Savm”,80).   Hz. Âişe (r.anha)’nin bildirdiğine göre Rasûlullah (s.a.s) Ramazan’da son on gün girince geceleri ihya eder, ailesini ibadet için uyandırır, ibadete daha çok önem verir, diğer vakitlere nisbetle daha çok ibadet eder ve Müslümanlara da bunu tavisye ederdi. (Sahih-i Müslim, “İtikâf”, 7)

        Bir ibadet çeşidi olarak itikâf,  Hz. İbrahim (a.s) zamanından beri bilinmektedir (Bakara, 125). Kur’ân vahyi tarafından da onaylanan (Bakara, 2/87) bu ibadet, Hz. Peygamber’in hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Rasulûllah (s.a.s)’ın Medine’de sadece bir sene hariç her yıl itikâf yaptığı bilinmektedir. (Tirmizi, “Savm”, 79)

        İslam öncesi Mekke toplumunca da bilinen itikâf,  Hz. Peygamber’in uygulamalarıyla sünnet vasfı kazanmıştır. O, zaman zaman ve çoğunlukla da Ramazan ayının son on gününde Mescidi-i Nebevi’de itikâfa girer, yani günün bütün saatlerini orada geçirirdi. Kendisine bu maksatla mescid içinde bir çadır kurulduğu, zorunlu ihtiyaçları dışında mescidden çıkmadığı bilinmektedir. (Sahih-i Müslim,79; ‘’İtikâf” ,Tirmizi, “Savm” , 1-6; Ebû Dâvud, “Savm”, 77-78)

 

İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi Ramazan’ın son on gününde olması tahmin edilen Kadir Gecesine rastlama imkânı ve umudunu da artırır. Kadir Gecesi mü’minlerin en değerli, en bereketli, en mutlu gecesidir. Çünkü Yüce Yaratıcı’nın, rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı, manevi ziyafetin davetlilerine her türlü ihsanda bulunulduğu bin aydan daha hayırlı bir gecedir.

Çünkü Yüce Yaratıcı’nın, rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı, manevi ziyafetin davetlilerine her türlü ihsanda bulunulduğu bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Ebû Hureyre (r.a)’den rivayet edilen bir hadise göre Hz. Peygamber, Kadir Gecesi hakkında şöyle buyurmuştur. “Kim ki inanarak ve sevabını Allahtan umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.”  Rasûlullah (s.a.s) özellikle Kadir Gecesini Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde aramamızı tavsiye etmiştir. (Sahih-i Müslim, “Sıyam”, 216)

 

Ümmetine nebevi bir hatıra bırakan Hz. Peygamber, itikâfı teşvik ve tavsiye ederek “Kadir Gecesinden mahrum olan bütün hayırdan mahrum olur” buyurmuştur. (Müsned, II, 230,285) Dolayısıyla modern hayatta yaşanan yoğunluk sebebiyle kendisine zaman ayıramayan Müslüman için bulunmaz bir fırsattır itikâf hali. Geride bıraktığı yılın muhasebesini yapmak, geleceği daha verimli bir şekilde planlayabilmek, Ramazan ayının manevi ikliminden daha fazla yararlanmak ve “bin aydan daha hayırlı olan o kadri yüce olan Kadir Gecesini (Kadr, 97/1-5) tam olarak ihya edebilmiş olmanın yoludur.