Sen değişirsen, dünya değişir. | itikaf.org Sen değişirsen, dünya değişir.
Sen değişirsen, dünya değişir. itikaf nedir nasıl uygulanır dikkat edilmesi gerekenler hakkında aradığınız sahih bilgiler itikaf.org da...
itikaf, itikaf nedir, itikafa nasıl girilir, itikafta dikkat edilmesi gerekenler
15253
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15253,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
6

İtikâf Nedir?

Ramazan ayı denilince akla gelen ibadetlerden biri de itikâftır.

İtikâf; bir şeye devam etmek, insanın kendisini bir yerde alıkoyması, bir yere kapanıp ibadetle meşgul olması anlamınadır.

İtikâf’a Kalan Süre

NEDEN İTİKÂF?

Allah Resûlü’nün itikâf için gösterdiği bu hassasiyetin ardında yatan sebep, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesini ihya etme düşüncesiydi. Resûl-i Ekrem, son on günü itikâfta geçirmekle, âdeta bu kadirli geceyi, gece gündüz ibadetle, tefekkürle geçirmek istemekteydi. Nitekim Cebrail (as) tarafından Kadir gecesinin Ramazan’ın son on gününde olduğu kendisine bildirilene kadar Hz. Peygamber, önce Ramazan’ın ilk on gününde, sonra ortasındaki on günde itikâfa girmişti. Ancak her defasında Cebrail (as), “Aradığın şey önünde(ki günlerde)dir.” diye uyararak nihayetinde onu son on günde itikâfa girmeye sevk etmişti. (Buhârî, Ezân, 135)

GÜNÜMÜZDE İTİKÂF

Modern hayatta gündüzleri iş güç, geceleri televizyon internet gibi pek çok oyalayıcı nedenden dolayı, tefekküre, daha doğrusu kendisine zaman ayıramayan Müslüman için bulunmaz bir fırsattır itikâf.

 

Son yıllarda kimi çevreler, hayatın yoğun stresine ve sorunlarına karşı, reiki, meditasyon, yoga gibi bazı uygulamaları yegâne çözüm gibi sunulabilmektedir. Oysa huşû içinde kılınan namaz ile itikâf içinde geçirilen vakitler, sadece bir zihin boşalması değil, aynı zamanda imanın kemâle erdirilmesi gayreti, nefis muhasebesi, nefis terbiyesi ve tezkiyesidir aslında. Kişinin nereden geldiğini ve nereye gittiğini derinlemesine tefekkür ederek hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemesi için tamamen kendine ayırdığı vakitlerdir. Bireyin kendini hatırlamasıdır, Rabbini hatırlamasıdır, hakikat aynasına bakıp kendine gelmesidir.

ÜÇ AYLAR

Mübarek aylar arasında, kulları ruhen ve bedenen Ramazan'a hazırlayan Receb ve Şaban aylarının ayrı bir önemi vardır. Receb ayı girdiğinde, “Allahım! Receb ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır...” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189) şeklinde dua eden Resûlullah (sav), üç ayları sevinç içerisinde karşılamıştır.

RECEP

Receb ayının değerini yücelten önemli bir hâdise de Miraç'tır. Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya gittiğini ifade eden İsrâ, oradan da yedi kat semaya yükseldiğini ifade eden Miraç olayı bir görüşe göre Receb ayında gerçekleşmiştir.

ŞABAN

Hz. Peygamber Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsâme bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda Allah Resûlü'nden şu cevabı almıştı: “Bu ay Receb ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a sunulmasını arzu ederim.”

BERAAT KANDİLİ

Peygamber Efendimiz, Allah'ın rahmetinin bu gecede ne kadar geniş olduğunu anlatmak için Hz. Âişe'ye: “Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece Allah dünya semasına iner (rahmetiyle tecelli eder) ve Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarından daha çok sayıda günahkârı bağışlar.” buyurmuştu. (Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet, 191)

RAMAZAN

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. ``Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.`` (2/Bakara, 185.)

İTİKAF

Allah Resûlü, itikâfa giren kimsenin kazancını şöyle ifade etmiştir: “O, günahlardan uzak kalır ve kendisine (hayatın içinde) tüm iyilikleri yapan kimse gibi iyilikler yazılır.” (İbn Mâce, Sıyâm, 67)

“Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aitiz ve (sonunda) yine O’na döneceğiz.” 

(2/Bakara, 156)